9 Februar 2016
Velkommen til Lægerne i Lundtofte

Links

 

Vejledende ventetider hos speciallæger

Find behandler

 

Generelt om sundhed og sygdom

Sundhed.dk

 

patienthåndbogen.dk    https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

 

Netdoktor

http://www.sygevoksne.dk/

 

Sportsskader

http://www.sportnetdoc.dk/

 

Giftlinjenhttps://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hj%C3%A6lp/Giftlinjen/Sider/default.aspx

 

Sundhedskort:    https://www.borger.dk/Sider/Nyt-sundhedskort.aspx

 

Tandlægevagten: http://www.xn--tandlgevagten-7fb.dk/

 

Kiropraktorvagten: http://www.danskkiropraktorforening.dk/For-Patienter/Weekendvagter/

 

Vaccination til udlandsrejsende: http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Rejser%20og%20smitsomme%20sygdomme.aspx

 

Selvmordslinjen: http://www.livslinien.dk/

 

Rygestoplinjen: http://www.stoplinien.dk/

 

Patientvejledere i Region Hovedstanden: https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientrettigheder/patientvejleder/Sider/Patientvejledere-i-regionen.aspx

Om kørekort og kørekortsfornyelse https://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/

 

Mulighedserklæring: http://phys.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/intern/dk/Mulighedserklaeringpdf.pdf

Hvordan udfylder man mulighedserklæring : http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Sygefravaer/Sygefravaersguide-til-arbejdsgivere/Hvordan-udfyldes-mulighedserklaering.aspx

 

Børn

Syge børn

http://www.sygeboern.dk//

 

Det danske børnevaccinationsprogram: file:///C:/Users/Bruger/Downloads/186104%20DK%20B%C3%B8rneVaccinationsProgram.pdf

Børneundersøgelser: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/boern/undersoegelser/boerneundersoegelser/